Vad är projektets syfte?

Syftet är dels att öka medvetenheten kring konsumtionen och dess direkta påverkan på miljön. Dels är det viktigt att understryka sambanden mellan avfallsminimering och hållbar utveckling.

Läs mer

Varför ska vi vara med?

Genom att medverka visar ni omvärlden att ni varje dag arbetar för en bättre miljö och att ni gör insatser för att minska era avfallsmängder.

Läs mer

Avfall Sveriges roll

Avfall Sverige är nationell koordinator och projektet samordnas även av Naturvårdsverket.

 

EUROPA MINSKAR AVFALLET - OCH NI KAN VARA MED!

I Sverige är vi duktiga på att ta hand om vårt avfall även om vi, precis som resten av världen, står inför den stora utmaningen att hantera de ständigt ökande avfallsmängderna. Stora åtgärder krävs för att minska mängden avfall och minska halterna av skadliga ämnen i avfallet.

Detta är bakgrunden till det treåriga EU-projektet "Europa minskar avfallet” som stöds av EU-kommissionens program LIFE+. Precis som namnet avslöjar ligger fokus på att minska avfallet men samtidigt betonas vikten av att förhindra uppkomsten av avfall. Projektet startade förra året och kommer i år att pågå under perioden 20-28 november. 

Förra året deltog totalt 10 länder i Europa och i Sverige anordnade 57 aktörer aktiviteter på 250 orter. Avfall Sveriges mål i år att få med 100 aktörer runt om i landet - vill ni också vara med i kampen mot avfallet? 

 

 


Naturvårdsverket

Avfallsminimering är det första steget i avfallshierarkin. Naturvårdsverket samordnar "Europa minskar avfallet" tillsammans med Avfall Sverige och på deras webbplats kan ni läsa om varför det är viktigt att förebygga avfall.


Anmälningsformulär

Här hittar ni anmälningsformuläret till "Europa minskar avfallet" 2010.


Informationsmaterial

Materialet kan exempelvis publiceras i informationssyfte på er webbplats eller som informationsspridning på olika sätt. Klicka här för att komma till sidan där vi har samlat all nödvändig information kring projektet.