Om avfall

Alla typer av avfall måste tas om hand och behandlas på olika sätt. Vi i Sverige är idag duktiga på att ta hand om våra sopor - endast 4 % av allt avfall vi genererar läggs på deponi. Dock kvarstår problemet med själva uppkomsten av avfall - vill ni hjälpa till att försöka hitta lämpliga lösningar? I "Europa minskar avfallet" kan vi agera tillsammans.

 

Mer information

 På Naturvårdsverkets webbsida om avfallsminimering kan ni läsa mer.