Bakgrund

LIFE är EU:s finansiella instrument för att stödja miljö- och naturbevarande projekt runt om i unionen men även i kringliggande länder.

Sedan 1992 har LIFE medfinansierat 3 115 projekt till en summa av 2 miljarder €. 2007 skapades programmet LIFE+ som helt fokuserar på skydd av miljön. Programmet beräknas pågå till och med 2013.

Mer information

EU-kommissionen har en egen webbsida om LIFE+.