Registreringsformulär för Europa minskar avfallet 2010

Detta formulär ska fyllas i så exakt som möjligt, men bör också hållas kortfattat. Uppgifter markerade med en röd asterisk är obligatoriska och måste besvaras.

Observera! En registrering per händelse och plats är nödvändigt för att säkerställa att varje projektmedverkande får tillgång till kommunikationsverktyg och att alla aktiviteter finns angivna på veckans program. Exempelvis, om en livsmedelskedja anmäler sitt intresse ska ett registreringsformulär fyllas i för varje enskild stormarknad.

Praktisk information

Typ av verksamhet*

Om er aktivitet

Typ av åtgärd*

Tema(n) som berörs av aktiviteten*

Datum för er aktivitet*

Målgrupp*

Annan information (frivilligt)

Vilka indikatorer har ni planerat att använda för att utvärdera er insats?

Är ert projekt anpassningsbart till andra sammanhang eller regioner i Europa?

Godkännande
Vänligen läs och acceptera de villkor som anges i EWWRs stadga för medverkan i projektet innan anmälningen skickas in (det tvåsidiga dokumentet finns att läsa i rutan längre upp till höger)

Medverkan i European Waste Reduction Awards*

Accepterande*

Anmälan och kontrakt

Anmälan 2010

Kontrakt 2010