Aktiviteter för att minska avfallet

Målet med "Europa minskar avfallet" är att genom olika aktiviteter för att minska avfallet, öka medvetenheten bland befolkning. Det är viktigt att belysa att det genereras för mycket avfall och genom aktiviteterna som görs är syftet att påverka allmänheten till att minska sina avfallsmängder.

Förra året gjordes en mängd olika aktiviteter, alltifrån informationsspridning och uppmaning om nyttan med second hand, till föreläsningar och sopkorteger genom flera städer.

De medverkande gör vad som passar just deras planering, tidsaspekter och ekonomiska resurser. Alla kan göra något, även med små marginaler. När anmäler ni er?

 

 

Projektexempel

Här finns en sammanställning på de aktiviteter som utfördes runt om i landet 2009.

 

Idékatalog

Uppdelat på olika typer av verksamheter finns här olika förslag på lämpliga aktiviteter.