Vad vinner vi på att delta?

Avfallsminimering är det första steget i avfallshierarkin. Genom att medverka i projektet visar ni omvärlden att ni varje dag arbetar för en bättre miljö och att ni gör insatser för att minska era avfallsmängder. Genom att engagera er kan ni, tillsammans med oss, arbeta för och bidra till en stabil framtid.